Cannabis Clubs in Galicia

LeGaliza – Colectivo Cannabico Galego 
Apdo. de correos 160 15080 A Coruña 
617 07 57 95 
Persoas Antiprohibicionistas de Compostela (PACO) 
Apdo. de correos 968 15700 Santiago de Compostela 
Flores Boas 
Rua Real, 27  36202 Vigo (Pontevedra) 
Colectivo Antiprohibicionista MarinGuana 
Rua Caracol, 15 – 3º  36900 Marín (Pontevedra)
Movimiento Antiprohibicionista de Ria de Vigo (MARIA de Vigo) 
Primeira Travesía de Romil, 8  36202 Vigo (Pontevedra)
Asociación Libre Antiprohibicionista (ALA) 
Apdo. de correos 19  27740 Mondoñedo (Lugo)
Asociación Viguesa de Estudios sobre la María (Avemaria)
Rúa de Santiago, 19 – baixo 36202 Vigo (Pontevedra)
Asambleia de Cultivadores de Marihuana de Ogrobe “A Morada” 
Rua do Vento, 26  36980 O Grove (Pontevedra) 
Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (A.P.E.K.)
San Nicolás, 14 Bjiz 36002 Pontevedra
627 35 01 55