Cannabis Clubs in Galicia

Movimiento Antiprohibicionista de Ria de Vigo (MARIA de Vigo) 
Primeira Travesía de Romil, 8  36202 Vigo (Pontevedra)
Colectivo Antiprohibicionista MarinGuana 
Rua Caracol, 15 – 3º  36900 Marín (Pontevedra)
Asociación Libre Antiprohibicionista (ALA) 
Apdo. de correos 19  27740 Mondoñedo (Lugo)
Asambleia de Cultivadores de Marihuana de Ogrobe “A Morada” 
Rua do Vento, 26  36980 O Grove (Pontevedra) 
LeGaliza – Colectivo Cannabico Galego 
Apdo. de correos 160 15080 A Coruña 
617 07 57 95 
Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (A.P.E.K.)
San Nicolás, 14 Bjiz 36002 Pontevedra
627 35 01 55
Asociación Viguesa de Estudios sobre la María (Avemaria)
Rúa de Santiago, 19 – baixo 36202 Vigo (Pontevedra)
Flores Boas 
Rua Real, 27  36202 Vigo (Pontevedra) 
Persoas Antiprohibicionistas de Compostela (PACO) 
Apdo. de correos 968 15700 Santiago de Compostela